HE 68/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain 2 §:n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki opintotukilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
629/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
630/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain 2 §:n muuttamisesta

2) Laki korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1358

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1371

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/1993 vp
Valmistunut

09.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 74/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 75/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1740

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1863

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot