Valtiopaivaasia HE 68/1994

HE 68/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verotuslain 125 ja 126 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
609/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
610/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
611/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
612/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
613/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
614/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
615/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
616/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
617/1994
Päätös

Hyväksytty

10) Laki tilauslentoverosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
618/1994
Päätös

Hyväksytty

11) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
619/1994
Päätös

Hyväksytty

12) Laki polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
620/1994
Päätös

Hyväksytty

13) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
621/1994
Päätös

Hyväksytty

14) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
622/1994
Päätös

Hyväksytty

15) Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
623/1994
Päätös

Hyväksytty

16) Laki tuloverolain 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
624/1994
Päätös

Hyväksytty

17) Laki metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
625/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain 125 ja 126 §:n muuttamisesta

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta

5) Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta

6) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

7) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

8) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

9) Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta

10) Laki tilauslentoverosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

11) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

12) Laki polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

13) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

14) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

15) Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

16) Laki tuloverolain 122 §:n muuttamisesta

17) Laki metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.05.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1065

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/1994 vp
Valmistunut

31.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994 1423

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994 1449
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1586

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1994