HE 68/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verotuslain 125 ja 126 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
609/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
610/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
611/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
612/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
613/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
614/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
615/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
616/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
617/1994
Päätös

Hyväksytty

10) Laki tilauslentoverosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
618/1994
Päätös

Hyväksytty

11) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
619/1994
Päätös

Hyväksytty

12) Laki polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
620/1994
Päätös

Hyväksytty

13) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
621/1994
Päätös

Hyväksytty

14) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
622/1994
Päätös

Hyväksytty

15) Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
623/1994
Päätös

Hyväksytty

16) Laki tuloverolain 122 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
624/1994
Päätös

Hyväksytty

17) Laki metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
625/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain 125 ja 126 §:n muuttamisesta

2) Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 a §:n muuttamisesta

3) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 53 ja 54 §:n muuttamisesta

5) Laki arvonlisäverolain 210 §:n muuttamisesta

6) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

7) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

8) Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta

9) Laki arpajaisverolain 18 §:n muuttamisesta

10) Laki tilauslentoverosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

11) Laki luottoverolain 25 §:n muuttamisesta

12) Laki polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

13) Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

14) Laki valmisteverotuslain 42 §:n muuttamisesta

15) Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta

16) Laki tuloverolain 122 §:n muuttamisesta

17) Laki metalli- ja rakennusteollisuuden edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1065

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/1994 vp
Valmistunut

31.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 49/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1449

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1586

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1994