HE 68/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1392/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1995 Poistettu PTK 55/1995
14.09.1995 Poistettu PTK 56/1995
19.09.1995 Päättynyt PTK 59/1995
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1334

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/1995 vp
Valmistunut

10.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 96/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 97/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Keskeytynyt PTK 99/1995
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2621

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2665

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 107/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 3