Valtiopaivaasia HE 68/1996

HE 68/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
461/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996 1656

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/1996 vp
Valmistunut

31.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 75/1996 2130

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996 2140
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996 2275

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1

​​​​