HE 68/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

05.06.1997

Säädöskokoelma
493/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kalastuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Kalatalousylitarkastaja Dahlström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/1997 vp
Valmistunut

23.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 69/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.1997 Päättynyt PTK 70/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.1997 Päättynyt PTK 71/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1997

Vastaus
EV 63/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1