Valtiopaivaasia HE 68/1998

HE 68/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
794/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
795/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
796/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
797/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain muuttamisesta

3) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

4) Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.1998 Päättynyt PTK 66/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1998 vp
Valmistunut

24.09.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.1998 Päättynyt PTK 117/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1998 Päättynyt PTK 122/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.1998