Valtiopaivaasia HE 68/2001

HE 68/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 §:n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2001

Voimaantulo

15.06.2001

Säädöskokoelma
467/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2001

Voimaantulo

15.06.2001

Säädöskokoelma
468/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

2. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.05.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001 10
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2001 vp
Valmistunut

17.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2001 Päättynyt PTK 63/2001 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.05.2001