Valtiopaivaasia HE 68/2002

HE 68/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki metsästyslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1009/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki metsästyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2002

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002 12
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/2002 vp
Valmistunut

05.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2002 Keskeytetty PTK 131/2002 2
12.11.2002 Keskeytetty PTK 132/2002 6
13.11.2002 Päättynyt PTK 133/2002 2 3-5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2002