Valtiopaivaasia HE 68/2006

HE 68/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
915/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
916/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.06.2006

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pönkä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2006 Päättynyt PTK 65/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2006 vp
Valmistunut

26.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2006 Päättynyt PTK 92/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2006 Päättynyt PTK 94/2006 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.10.2006