Valtiopaivaasia HE 68/2013

HE 68/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maanmittauslaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki Maanmittauslaitoksesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
900/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
901/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
902/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
903/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
904/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
905/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maantielain 86 ja 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
906/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
907/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
908/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki ratalain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
909/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki vesilain 5 ja 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
910/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
911/2013
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kalastuslain 37 c ja 134 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
912/2013
Päätös

Hyväksytty

14. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
913/2013
Päätös

Hyväksytty

15. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
914/2013
Päätös

Hyväksytty

16. Laki kaivoslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
915/2013
Päätös

Hyväksytty

17. Laki maa-aineslain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
916/2013
Päätös

Hyväksytty

18. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
917/2013
Päätös

Hyväksytty

19. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
918/2013
Päätös

Hyväksytty

20. Laki yhteismetsälain 38 ja 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
919/2013
Päätös

Hyväksytty

21. Laki maastoliikennelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
920/2013
Päätös

Hyväksytty

22. Laki ulkoilulain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
921/2013
Päätös

Hyväksytty

23. Laki maakaaren muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
922/2013
Päätös

Hyväksytty

24. Laki uhkasakkolain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
923/2013
Päätös

Hyväksytty

25. Laki käräjäoikeuslain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
924/2013
Päätös

Hyväksytty

26. Laki kuntajakolain 50 ja 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
925/2013
Päätös

Hyväksytty

27. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
926/2013
Päätös

Hyväksytty

28. Laki kaupanvahvistajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
927/2013
Päätös

Hyväksytty

29. Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
928/2013
Päätös

Hyväksytty

30. Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
929/2013
Päätös

Hyväksytty

31. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
930/2013
Päätös

Hyväksytty

32. Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
931/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Maanmittauslaitoksesta

2. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

3. Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

5. Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

7. Laki maantielain 86 ja 92 §:n muuttamisesta

8. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

9. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

10. Laki ratalain 76 §:n muuttamisesta

11. Laki vesilain 5 ja 17 luvun muuttamisesta

12. Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

13. Laki kalastuslain 37 c ja 134 §:n muuttamisesta

14. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

15. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

16. Laki kaivoslain muuttamisesta

17. Laki maa-aineslain 9 §:n muuttamisesta

18. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

19. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

20. Laki yhteismetsälain 38 ja 51 §:n muuttamisesta

21. Laki maastoliikennelain 17 §:n muuttamisesta

22. Laki ulkoilulain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

23. Laki maakaaren muuttamisesta

24. Laki uhkasakkolain 19 §:n muuttamisesta

25. Laki käräjäoikeuslain 13 a §:n muuttamisesta

26. Laki kuntajakolain 50 ja 51 §:n muuttamisesta

27. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 23 §:n muuttamisesta

28. Laki kaupanvahvistajista annetun lain muuttamisesta

29. Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

30. Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

31. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

32. Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.06.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Olkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 7/2013 vp
Valmistunut

20.09.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2013 Päättynyt PTK 91/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2013 Päättynyt PTK 94/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.2013