Valtiopaivaasia HE 69/1991

HE 69/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitustoimintalaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Rahoitustoimintalaki

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1544/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1545/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1546/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1547/1991
Päätös

Hyväksytty

5) Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1548/1991
Päätös

Hyväksytty

6) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1549/1991
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1550/1991
Päätös

Hyväksytty

8) Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1551/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1552/1991
Päätös

Hyväksytty

10) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1553/1991
Päätös

Hyväksytty

11) Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1554/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Rahoitustoimintalaki

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

3) Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain muuttamisesta

4) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5) Laki obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta

6) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

8) Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 24 §:n muuttamisesta

9) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

10) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

11) Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991 1514
24.09.1991 Päättynyt PTK 56/1991 1809

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/1991 vp
Valmistunut

11.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991 3545

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 3680
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 3912

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​