HE 69/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkelainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
638/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
639/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2) Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1065

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1994 vp
Valmistunut

17.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 67/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 68/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 69/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2211

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2324

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1