Valtiopaivaasia HE 69/1994

HE 69/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkelainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
638/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
639/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2) Laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.05.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1065

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1994 vp
Valmistunut

17.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 67/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 68/1994 2196

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 69/1994 2211
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994 2324

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

​​​​