Valtiopaivaasia HE 69/1996

HE 69/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
562/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Uusi laki: Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, TaVM 8/1996 vp

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
563/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

2) Uusi laki: Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, TaVM 8/1996 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Tukiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996 1742

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/1996 vp
Valmistunut

06.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/1996 vp
Valmistunut

05.06.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 80/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996 2311

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 82/1996 2334
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996 2575

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1996