HE 69/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
562/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Uusi laki: Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, TaVM 8/1996 vp

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
563/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta

2) Uusi laki: Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, TaVM 8/1996 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Tukiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1742

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/1996 vp
Valmistunut

06.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 80/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 82/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2334

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2575

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1996

Vastaus
EV 89/1996 vp