Valtiopaivaasia HE 69/1999

HE 69/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1033/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1999

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallitusneuvos Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1999 Päättynyt PTK 59/1999 9
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/1999 vp
Valmistunut

12.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1999 Päättynyt PTK 73/1999 3
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999 26
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1999 Päättynyt PTK 78/1999 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.1999

​​​​