Valtiopaivaasia HE 69/2000

HE 69/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1094/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1095/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1096/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki asunto-osakeyhtiölain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.04.2001

Säädöskokoelma
1097/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta

4. Laki asunto-osakeyhtiölain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.05.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Airaksinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000 12
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/2000 vp
Valmistunut

05.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, ja että 1. lakiehdotuksen voimaantulo- ja siirtymäsäännös hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2000 Päättynyt PTK 120/2000 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

​​​​