Valtiopaivaasia HE 69/2004

HE 69/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
699/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
700/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
701/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
702/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
703/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
704/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
705/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 15 ja 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
706/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
707/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
708/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

05.08.2004

Säädöskokoelma
709/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muuttamisesta

4. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

5. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

8. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 15 ja 31 §:n muuttamisesta

9. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

10. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

11. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2004 Päättynyt PTK 52/2004 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2004 vp
Valmistunut

11.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 5., 8. ja 11. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 4., 6., 7., 9. ja 10. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2004 vp
Valmistunut

27.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2004 Päättynyt PTK 76/2004 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin