Valtiopaivaasia HE 69/2005

HE 69/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

30.10.2005

Säädöskokoelma
814/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

01.11.2005

Säädöskokoelma
815/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

2. Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rahnasto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005 13
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/2005 vp
Valmistunut

23.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 17 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2005 Päättynyt PTK 96/2005 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2005 Päättynyt PTK 99/2005 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.10.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin