Valtiopaivaasia HE 69/2011

HE 69/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1184/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 27
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 27
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 27
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 29
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.2011 Päättynyt PTK 63/2011 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2011 Keskeytetty PTK 66/2011 7
11.11.2011 Päättynyt PTK 68/2011 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2011

​​​​