HE 7/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rahalaiksi ja laiksi Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Rahalaki

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
358/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
359/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Rahalaki

2) Laki Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Alasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

213

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

244

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/1993 vp
Valmistunut

18.03.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 26/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

722

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

748

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993