Valtiopaivaasia HE 7/1996

HE 7/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki sijoituspalveluyrityksistä

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
579/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
580/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
581/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
582/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sijoituspalveluyrityksistä

2) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa

3) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

4) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.03.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.03.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

707

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1996 Päättynyt PTK 25/1996 720

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/1996 vp
Valmistunut

07.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/1996 vp
Valmistunut

24.05.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996 2404

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 84/1996 2431
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2687

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § (PeVL) VJ 66 § (TaVM) 2) VJ 66 § (PeVL) 3) VJ 67 § (PeVL) VJ 66 § (TaVM) 4) VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

​​​​