Valtiopaivaasia HE 7/1997

HE 7/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen hoitamien etuuslakien muutoksenhakua, itseoikaisua, päätöksen poistamista ja virheen korjaamista koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
328/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
329/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
330/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
331/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
332/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
333/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
334/1997
Päätös

Hyväksytty

8) Laki lapsilisälain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
335/1997
Päätös

Hyväksytty

9) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
336/1997
Päätös

Hyväksytty

10) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
337/1997
Päätös

Hyväksytty

11) Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
338/1997
Päätös

Hyväksytty

12) Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
339/1997
Päätös

Hyväksytty

13) Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
340/1997
Päätös

Hyväksytty

14) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
341/1997
Päätös

Hyväksytty

15) Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
342/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

3) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

4) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

6) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

7) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

8) Laki lapsilisälain muuttamisesta

9) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

10) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

11) Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

12) Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

13) Laki asumistukilain muuttamisesta

14) Laki opintotukilain muuttamisesta

15) Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.02.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.1997 Päättynyt PTK 10/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/1997 vp
Valmistunut

18.03.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.1997 Päättynyt PTK 33/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Keskeytynyt PTK 36/1997
04.04.1997 Päättynyt PTK 37/1997 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.1997 Päättynyt PTK 42/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1