Valtiopaivaasia HE 7/1998

HE 7/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siemenkauppalain 2 §:n ja taimiaineistolain 2 §:n muuttamisesta

Huomautus

92/33/ETY

Päätökset

1) Laki siemenkauppalain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
217/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki taimiaineistolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
218/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki siemenkauppalain 2 §:n muuttamisesta

2) Laki taimiaineistolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.02.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1998 Päättynyt PTK 20/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/1998 vp
Valmistunut

10.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.1998 Päättynyt PTK 28/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 29/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.1998

​​​​