Valtiopaivaasia HE 7/1999

HE 7/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi ja laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Päätökset

1. Painelaitelaki

Vahvistettu

27.08.1999

Voimaantulo

29.11.1999

Säädöskokoelma
869/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.1999

Voimaantulo

29.11.1999

Säädöskokoelma
870/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Painelaitelaki

2. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1999

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tarnanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.1999 Päättynyt PTK 20/1999 5
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/1999 vp
Valmistunut

10.06.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Päättynyt PTK 36/1999 9
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1999 Päättynyt PTK 40/1999 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1999

Vastaus
EV 8/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​