HE 7/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille

Vahvistettu

31.03.2000

Voimaantulo

15.04.2000

Säädöskokoelma
338/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vallinheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2000 Päättynyt PTK 18/2000
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 5/2000 vp
Valmistunut

03.03.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.3.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2000 Päättynyt PTK 30/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2000 Päättynyt PTK 32/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.03.2000

Vastaus
EV 32/2000 vp