Valtiopaivaasia HE 7/2003

HE 7/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2003 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2003 )

1. Vuoden 2003 lisätalousarvio

Voimaantulo

01.07.2003

Säädöskokoelma
574/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2003 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2003 Päättynyt PTK 28/2003 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2003 vp
Valmistunut

13.06.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2003 lisätalousarvioksi hyväksytään edellä esitetyin tavoin, että lisätalousarvioaloitteet LTA 1-62/2003 vp hylätään, että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.06.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2003 Keskeytetty PTK 41/2003 6
18.06.2003 Päättynyt PTK 42/2003 1 1-32
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.06.2003

Kirjelmä
EK 22/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot