HE 7/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta oikeudesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki korkeimmasta oikeudesta

Vahvistettu

26.08.2005

Voimaantulo

31.12.2005

Säädöskokoelma
665/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki korkeimmasta oikeudesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.2005 Päättynyt PTK 14/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 9/2005 vp sisältyvät 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 7/2005 vp sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hallituksen esitykseen HE 9/2005 vp sisältyvät 1. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2005 Päättynyt PTK 70/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

Vastaus
EV 81/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot