Valtiopaivaasia HE 70/1992

HE 70/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallislain ja kuntajaosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kunnallislain muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
979/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
980/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallislain muuttamisesta

2) Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1992

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1948

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 67/1992 1979

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/1992 vp
Valmistunut

02.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 119/1992 3592

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1992 Keskeytynyt PTK 120/1992 3605
09.10.1992 Päättynyt PTK 122/1992 3619 3-5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 124/1992 3665 2-4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​