Valtiopaivaasia HE 70/2000

HE 70/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki pelastustoimilain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.11.2000

Säädöskokoelma
873/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pelastustoimilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.06.2000

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Oksanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000 14
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2000 vp
Valmistunut

12.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2000 Päättynyt PTK 103/2000 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2000 Päättynyt PTK 107/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.09.2000

​​​​