Valtiopaivaasia HE 70/2002

HE 70/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
573/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
574/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

2. Laki Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2002

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002 14
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2002 vp
Valmistunut

11.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus hylätään, että hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2002 Päättynyt PTK 78/2002 7
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja valiokunnan ehdottama uusi 3. lakiehdotus hyväksyttiin ja hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja valiokunnan ehdottaman uuden 3. lakiehdotuksen sekä pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002

​​​​