Valtiopaivaasia HE 70/2003

HE 70/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1152/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Maisonlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003 27
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003 26
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 6/2003 vp
Valmistunut

20.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 6/2003 vp
Valmistunut

07.11.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 19
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2003 Poistettu PTK 102/2003 6
02.12.2003 Päättynyt PTK 103/2003 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2003

​​​​