Valtiopaivaasia HE 70/2004

HE 70/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

Päätökset

1. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
687/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
688/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rehulain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
689/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki siemenkauppalain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
690/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki taimiaineistolain 7 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
691/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
692/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
693/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
694/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
695/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

04.08.2004

Säädöskokoelma
696/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

2. Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

3. Laki rehulain 25 §:n muuttamisesta

4. Laki siemenkauppalain 18 §:n muuttamisesta

5. Laki taimiaineistolain 7 b §:n muuttamisesta

6. Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

8. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

9. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

10. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.2004

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tolvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2004 Päättynyt PTK 52/2004 8
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2004 vp
Valmistunut

27.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2004 Päättynyt PTK 66/2004 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2004 Päättynyt PTK 67/2004 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2004

​​​​