Valtiopaivaasia HE 71/1977

HE 71/1977 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta.

Päätökset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
579/1977
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1977

Istuntopöytäkirjan sivu

1079

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1113

Valiokuntakäsittely

Sosiaalivaliokunta

Mietintö

Sosiaalivaliokunnan mietintö
SoVM 8/1977 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1340

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 84/1977 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1386

Kolmas käsittely

Pvm

03.06.1977

Istuntopöytäkirjan sivu

1443

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot