HE 71/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1994

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
103/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Hirsto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1358

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1371

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 9/1993 vp
Valmistunut

14.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 116/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 4
Istuntopöytäkirjan sivu

3486

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

3528

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot