Valtiopaivaasia HE 71/1994

HE 71/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 59 ja 130 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arvonlisäverolain 59 ja 130 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
376/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain 59 ja 130 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.05.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1061
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/1994 vp
Valmistunut

17.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 42/1994 1109

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.1994 Päättynyt PTK 44/1994 1126
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.05.1994 Päättynyt PTK 45/1994 1175

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.05.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​