Valtiopaivaasia HE 71/1998

HE 71/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
511/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
512/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.1998 Päättynyt PTK 66/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 80/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 81/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

​​​​