Valtiopaivaasia HE 71/2005

HE 71/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitevalmistelaiksi

Päätökset

1. Lannoitevalmistelaki

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
539/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Lannoitevalmistelaki

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.06.2005

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2005 Päättynyt PTK 69/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2006 vp
Valmistunut

11.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 34/2005 vp
Valmistunut

10.11.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.05.2006 Päättynyt PTK 56/2006 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2006

​​​​