Valtiopaivaasia HE 71/2007

HE 71/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1019/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Valjakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 20
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 18
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 17
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 16
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2007 vp
Valmistunut

02.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2007 Päättynyt PTK 60/2007 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2007 Päättynyt PTK 61/2007 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2007

​​​​