HE 72/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

01.09.1993

Säädöskokoelma
672/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Koivumäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1358

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1371

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 19/1993 vp
Valmistunut

28.05.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 63/1993 vp
Päätös

02.06. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1993 Päättynyt PTK 65/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1993 Päättynyt PTK 66/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1577

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1993 Päättynyt PTK 69/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1628

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.1993