Valtiopaivaasia HE 72/1995

HE 72/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 1996

Valtion talousarvioksi vuodelle 1996

Vahvistettu

05.01.1996

Voimaantulo

01.01.1996

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valtion talousarvioksi vuodelle 1996

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.09.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Virtanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1178

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.1995 Keskeytynyt PTK 50/1995 1181
13.09.1995 Keskeytynyt PTK 55/1995 1248
14.09.1995 Keskeytynyt PTK 56/1995 1336
19.09.1995 Päättynyt PTK 59/1995 1454

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 50/1995 vp
Valmistunut

08.12.1995

Päätösehdotus

VaVM 50/1995 Hyv. muutettuna, VaVM 50a/1995 Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön VaVM 50/1995 vp liittyy 2 vastalausetta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 50 a/1995 vp
Valmistunut

15.12.1995

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/1995 vp
Valmistunut

19.10.1995

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 3/1995 vp
Valmistunut

24.10.1995

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 5/1995 vp
Valmistunut

13.10.1995

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/1995 vp
Valmistunut

19.10.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 1/1995 vp
Valmistunut

12.10.1995

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 2/1995 vp
Valmistunut

19.10.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1995 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.12.1995 pidettävään istuntoon

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

15.12.1995

Kirjelmä
EK 35/1995 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot