HE 72/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, StVM 13/1996 vp)

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, StVM 13/1996 vp)

Vahvistettu

06.09.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
666/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, StVM 13/1996 vp)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996
Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

1569

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1996 vp
Valmistunut

11.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/1996 vp
Valmistunut

31.05.1996

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 5/1996 vp
Valmistunut

04.06.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 5/1996 vp
Valmistunut

04.06.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Keskeytynyt PTK 86/1996
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996 1-5
Istuntopöytäkirjan sivu

2533

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 6-9
Istuntopöytäkirjan sivu

2708

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Vastaus
EV 107/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot