Valtiopaivaasia HE 72/2012

HE 72/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2012

Voimaantulo

08.11.2012

Säädöskokoelma
592/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2012

Voimaantulo

08.11.2012

Säädöskokoelma
593/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

2. Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.08.2012

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.2012 Päättynyt PTK 74/2012 4
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 12/2012 vp
Valmistunut

11.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2012 Keskeytetty PTK 97/2012 9
17.10.2012 Päättynyt PTK 98/2012 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2012 Päättynyt PTK 101/2012 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​