HE 72/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansallisgalleriasta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
889/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
890/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansallisgalleriasta

2. Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/2013 vp
Valmistunut

26.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esitysten mukaisina paitsi hallituksen esityksen HE 72/2013 vp 1. lakiehdotuksen 4 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2013 Päättynyt PTK 121/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2013 Päättynyt PTK 123/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2013

Vastaus
EV 164/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot