Valtiopaivaasia HE 73/1992

HE 73/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Autorekisterikeskuksesta

Päätökset

1) Laki Autorekisterikeskuksesta

Vahvistettu

06.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
988/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Autorekisterikeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1992

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1983

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1992 Päättynyt PTK 69/1992 2103

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Keskiviikon toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992 2345

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992 2354
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 2379 45
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Poistettu PTK 84/1992 2528
29.09.1992 Päättynyt PTK 113/1992 3469 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.1992