HE 73/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 26 ja 43 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansaneläkelain 26 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
567/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perhe-eläkelain 15 b ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
568/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
569/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
570/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
571/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain 26 ja 43 §:n muuttamisesta

2) Laki perhe-eläkelain 15 b ja 30 §:n muuttamisesta

3) Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta

4) Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta

5) Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1358

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 56/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1371

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1993 vp
Valmistunut

08.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 74/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1993 Päättynyt PTK 75/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1741

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1863

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993