Valtiopaivaasia HE 73/1994

HE 73/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
589/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.05.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1065

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 45/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.1994 Päättynyt PTK 47/1994 1260

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1268
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1994 Päättynyt PTK 51/1994 1405

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1994