HE 73/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin kansliasta ja laiksi valtion virkamieslain eräiden säännösten kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tasavallan presidentin kansliasta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1382/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki valtion virkamieslain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1383/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tasavallan presidentin kansliasta

2) Laki valtion virkamieslain eräiden säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Wirtanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1225

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.09.1995 Päättynyt PTK 54/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1244

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/1995 vp
Valmistunut

16.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2658

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2668

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 113/1995 vp