Valtiopaivaasia HE 73/1997

HE 73/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle muutoksenhakua työvoima-asioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
756/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, TyVM 7/1997 vp)

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
757/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
758/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

2) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, TyVM 7/1997 vp)

3) Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.1997

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ilonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1997 vp
Valmistunut

05.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/1997 vp
Valmistunut

23.05.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1997 Päättynyt PTK 90/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1997