HE 73/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle muutoksenhakua työvoima-asioissa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
756/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, TyVM 7/1997 vp)

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
757/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
758/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

2) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, TyVM 7/1997 vp)

3) Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ilonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1997 vp
Valmistunut

05.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.1997 Päättynyt PTK 90/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1997

Vastaus
EV 96/1997 vp