Valtiopaivaasia HE 73/1999

HE 73/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
41/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.01.2000

Voimaantulo

01.05.2000

Säädöskokoelma
42/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

2. Laki asumistukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.09.1999

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1999 Päättynyt PTK 59/1999 14
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/1999 vp
Valmistunut

01.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että toinen lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet 49/1999 vp ja 110/1999 vp hylätään, että toivomusaloitteet 289/1999 vp, 295/1999 vp, 311/1999 vp, 319/1999 vp ja 320/1999 vp hylätään, että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 2.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1999 Poistettu PTK 105/1999 4
02.12.1999 Päättynyt PTK 106/1999 3
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1999 Keskeytetty PTK 107/1999 7
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999 3 4, 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999 17
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1999

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​