HE 73/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsälain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki metsälain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
552/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki metsälain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lähteenoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2003 Päättynyt PTK 63/2003
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2004 vp
Valmistunut

27.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 154/2003 vp pohjalta, että lakialoite LA 141/2003 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2004 Poistettu PTK 61/2004
25.05.2004 Keskeytetty PTK 62/2004
26.05.2004 Suureen valiokuntaan PTK 63/2004 4
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotus lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 3/2004 vp
Valmistunut

26.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.05.2004 pidettävään istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2004 Päättynyt PTK 65/2004

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2004 Keskeytetty PTK 67/2004
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2004

Vastaus
EV 52/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot