Valtiopaivaasia HE 73/2009

HE 73/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
634/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
635/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
636/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
637/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
638/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
639/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.08.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
640/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

5. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

6. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

7. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/2009 vp
Valmistunut

28.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.07.2009